Προσφορά!

AEG X69163MD10

140.00

Κατηγορία:

Περιγραφή

Διαστάσεις (ΥxΠx) σε mm: 1152x898x450
Σύνδεση αποχέτευσης διαμέτρου σε mm: 150
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: C
Κατηγορία υδροδυναμικής απόδοσης: Β
Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους: Β
Τάση απόδοσης φωτισμού: Ε
Ισχύς αναρρόφησης, εντατική (m³ / h): 0
Ισχύς αναρρόφησης, μέγιστο (M³ / h): 600
Ισχύς αναρρόφησης, ελάχιστο (M³ / h): 256
Επίπεδο ήχου, εντατική (dB): 0
Επίπεδο ήχου, μέγιστο (DB): 71
Επίπεδο ήχου, ελάχιστο (DB): 51
Ισχύς αναρρόφησης (υψηλή / χαμηλή): 600/256 m³ / h- ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΜΑΧΙΟ
ΠΡΟΙΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ